Charms

Ski Gondola

$3.00Ski Gondola - measures 3/8"w X 7/8"h

Ski Gondola - gold - SKI-CHM-60120-GLP

Ski Gondola - silver - SKI-CHM-60120-SLPAdd to Cart
Also Available: